Om sentralen

Østbyen Frivilligsentral jobber for å skape møter mellom mennesker i bydelen vår!

Som en av flere sentraler i Trondheim håper vi å kunne tilby frivillige aktiviteter som fenger, og ikke minst dekker behov i nærmiljøet. Alle og enhver er velkommen til å ta kontakt for stort og smått. Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Formålet med Frivilligsentralen er å legge til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet.

Østbyen Frivilligsentral ble fra 1. januar 2009 overtatt av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Sentralen er politisk og religiøst uavhengig.2021 © Østbyen frivilligsentral