Tur til Rypetoppen med Skoggruppa på Lademoen

Tur til Rypetoppen med Skoggruppa på Lademoen!

Østbyen Frivilligsentral og Entercard Trondheim arrangerte, 14. august, tur til Rypetoppen Klartepark i Meråker sammen med Skoggruppa på Lademoen. Dagen besto av mye lek, pølser, latter og ikke minst mye klatring!

Vi vil rette en stor takk til Entercard i Trondheim som muliggjorde denne utflukten gjennom frivillige og økonomiske bidrag.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral