Nye medarbeidere hos Østbyen frivilligsentral!

I 2019 har vi fått 2 nye medarbeidere hos oss! Tonje Vildalen Husby og Christel Vroone er med på laget for å skape enda flere møteplasser her i Østbyen.

Tonje er ansatt i en 35 prosent stilling som koordinator i Sosiale møteplasser for hjemmeboende eldre i Charlottenlund/Brundalen. Hun sørger for at de arrangementer vi har på onsdag og fredag går som planlagt. 

Christel er ansatt i 100 prosent stilling som koordinator i Generasjonsmøter. Hun legger til rette for møter mellom mennesker på tvers av generasjoner og kulturer.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral