Månedens frivillig for september 2019...

..... er damene fra Kvinners språkkafe!

Disse flotte frivillige er med på å skape gode integreringsarenaer for innvandrerkvinner som ønsker å lære norsk språk og kultur. Hver mandag er de med på å dra igang samtaler om stort og smått, og lager trygge rammer for læring og mestring. Tusen takk for deres innsats og arbeid!

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral