Månedens frivillig for august 2019...

....er Aud Thorsø!

Helt siden oppstart for ett år siden har Aud vært med på Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende, både på Brundalen og i Charlottenlundhallen. Her gjør hun en absolutt uvurderlig innsats! Hun har tatt ansvar for lodd og premier, og baker nydelig dessert til hver gang. Uten Aud på laget hadde møteplassene vært noe helt annet enn de er i dag! Tusen takk for alt du gjør, Aud - du er vår superkvinne!

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral