Julestengt og oppstart av aktiviteter i 2022

Frivilligsentralen holder stengt i uke 51 og 52, men vi starter 2022 med brask og bram!

Frivilligsentralen holder stengt i uke 51 og 52, og starter opp våre aktiviteter på følgende datoer i 2022:

Møter på Lade - torsdag 6. januar

Språkkafe - mandag 24. januar

Leksehjelp, Generasjonsmøter - tirsdag 11. og onsdag 12. januar

Strikkekafe - onsdag 19. januar

Charlottenlundhallen - fredag 14. januar

Fire snitter og en kaffe - søndag 16. januarKontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral