"God å snakke med" - kurs i Lademoen Kirke

25. oktober inviterte Østbyen Frivilligsentral og Lademoen Menighet til "God å snakke med" - kurs for alle frivillige tilknyttet sentralen og menigheten.
25. oktober inviterte Østbyen Frivilligsentral og Lademoen Menighet til "God å snakke med" - kurs for alle frivillige tilknyttet sentralen og menigheten. Kursleder fra Kirkens SOS, Sveinung Tennfjord gav alle deltakere en fin innføring i enkle enkle teknikker som kan gjøre deg til en tryggere samtalepartner, særlig i relasjonen med mennesker som frivillig medarbeider. Tusen takk til Sveinung og alle frivillige som møtte opp!

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral