Frivillighetens år 2022

«Frivillighetens år 2022» skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Vårt arbeid er helt prisgitt den innsatsen våre frivillige gjør! 

Vi har snakket med en av våre frivillige om deres hverdag, og hvordan man gjennom frivillighet, kan bidra til mer inkludering, varme og fellesskap. 

Navn: Christine Hesla

Frivillig hos: Generasjonsmøter og Kirkens Bymisjon 

Hva gjør du som frivillig i Kirkens Bymisjon/Generasjonsmøter

Som frivillig i Kirkens Bymisjon og Generasjonsmøter bistår jeg både med leksehjelp og planlegging og gjennomføring av “torsdagstreff”. Torsdagstreff er et tilbud der vi planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter og opplevelser for flyktningeungdom. Eksempler på aktiviteter kan være alt fra kulturelle opplevelser, slik som teater og utstillinger, til mer informativ kunnskapsdeling gjennom foredrag og kurs. Foredragene varierer og har ulike tema eller tilbud, slik som jusshjelp, seksualundervisning, økonomikurs, teorikurs o.l.

Hvorfor ble du frivillig?

Hovedsakelig ble jeg frivillig fordi jeg vil utgjøre en forskjell for mennesker som har utfordringer i hverdagen. Jeg begynte først som leksehjelp. Grunnen til dette er et ønske om at alle på tross av manglende ferdigheter som for eksempel norskkunnskaper, skal få bistand til å forstå og lære gjennom den videregående retningen man har valgt for seg selv. Å bistå slik at ett menneske skal kunne utfolde og utvikle seg til å drive med det de brenner for og ønsker, er en av mine kjerneverdier.

I tillegg er det utrolig gøy og sosialt å være frivillig. Man møter stadig vekk nye mennesker samt at man bygger meningsfulle relasjoner og bånd. Både med andre frivillige og med den målgruppen som arbeidet Generasjonsmøter jobber med (flyktningungdommer).

Hva er det beste med å være frivillig og hvorfor synes du frivillighet er viktig?

Det å være frivillig gir meg så enormt mye! Det å kunne gi litt av min tid, oppmerksomhet og energi til et formål eller et menneske som virkelig trenger det, gir en form for mening og lykke som det er vanskelig å finne andre steder.
 
 Visjonen om et mer inkluderende samfunn der mennesker har like muligheter uansett hvilken bakgrunn en måtte ha, har alltid vært en viktig kampsak for meg. Gjennom å kunne jobbe frivillig gjennom Kirkens Bymisjon og Generasjonsmøter gir meg nettopp denne muligheten til å utgjøre en forskjell for èn eller flere, som jeg er sikker på har innvirkninger på samfunnet på en helhet. 

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral