Et varmere samfunn

Den 21. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Mottakerorganisasjon i år er Kirkens Bymisjon, med tittelen er "Mindre alene sammen". I Norge i dag er det altfor mange som på ulike måter står utenfor, og gjennom årets aksjon skal vi sammen skal skape et varmere og mer inkluderende samfunn med rom for alle. Vi har spurt noen av våre frivillige om hva utenforskap betyr for dem, og hvordan man, blant annet gjennom frivillighet, kan bidra til mer inkludering, varme og fellesskap. Ida Grønli Gran er leksehjelp for ei jente fra Eritrea.

Hva er din rolle i Kirkens Bymisjon/Østbyen Frivilligsentral? 

Jeg heter Ida, er 30 år og jobber til daglig i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge. Jeg er leksehjelp for ei 18 år gammel jente som kom til Norge fra Eritrea for 3 år siden. Jeg ble inspirert av en av mine kolleger på jobb til å melde meg som frivillig, da hun er frivillig gjennom Kirkens bymisjon. 

Tematikken i årets TV-aksjon er «utenforskap». Hvilke utfordringer ser du i samfunnet med tanke på tematikken?

Jeg tror det er store utfordringer i samfunnet knyttet til utenforskap. Det er mange former for utenforskap. Det kan være både i forhold til skole, jobb, men også sosialt. Det å være en del av et fellesskap er grunnleggende for oss, og da er det med andre ord svært ødeleggende for de som ikke er det. I tillegg er det det økonomiske aspektet av utenforskap, hvor det å få flere til å fullføre skole og å komme ut i jobb er svært viktig både for den enkeltes økonomi og for landet.  

Hvordan imøtekommer du “utenforskapet” gjennom ditt arbeid i Frivilligsentralen?

Ved å være leksehjelp for ei jente som ikke er norsk, føler jeg egentlig at jeg bidrar på flere måter. Selve oppgaven med å hjelpe henne med leksene gjør at det blir litt lettere for henne å følge med på skolen, og at hun har noen hun kan stille spørsmål til når hun behøver det. Jeg føler også jeg hjelper henne med å bli bedre i norsk, noe som er svært viktig for henne. I tillegg snakker vi mye om forskjellene i Norge og Eritrea, om hvordan kulturen er her, og hvordan samfunnet i Norge fungerer. 

Jeg må også få nevne at det er svært givende for meg å være frivillig. Jeg lærer mye, og blir veldig inspirert og imponert over hvor positiv og takknemlig hun er. Alt er nytt for henne, men hun er utelukkende positiv uansett må det måtte være. 

Hva tror du skal til for å få bukt med “utenforskapet” i samfunnet? Hva kan hver enkelt bidra med? 

Dette er et svært vanskelig spørsmål. Problemet er komplekst og det er forskjellige årsaker til «utenforskap». Samtidig er det mye hver enkelt kan gjøre for å bidra. Det å melde seg som frivillig er uten tvil en av måtene man kan bidra på. Man kan bistå blant annet som leksehjelp eller besøksvenn, noe som er med på å forhindre «utenforskap». Det å være imøtekommende og inkluderende i hverdagen er enkle grep som bidrar.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral