Besøksvert på Buran helse og velferdssenter

Besøksvert på Buran helse og velferdssenter igangsettes for at pårørende skal kunne få møte sine kjære på sykehjem igjen

Sykehjem åpner for at besøk mellom beboere og pårørende kan foregå. For å gjennomføre besøkene trengs frivillige besøksverter. 

En ny hverdag gjør at nye behov for frivillighet blir skapt. Det har vi på frivilligsentralen erfart de siste to månedene. Retningslinjene for hva vi kan og ikke kan gjøre skifter fort. Den nye aktiviteten vil være frivillige besøksverter på Buran helse og velferdssenter.

En frivillig besøksvert skal være et bindeledd, slik at pårørende og beboere på sykehjemmet igjen kan møtes. Besøksverten skal påse at besøkene mellom pårørende og beboer kan gjennomføres i henhold til retningslinjer.
 
Når og hvor mye? 
Selve besøkene finner sted mandag til torsdag, mellom 12.00 og 19.00. Man velger såklart selv hvor mye og hvor lenge man er der hver gang.
Bakgrunn for Besøksvert

Under koronapandemien har alle helse og velferdssenter og helsehus vært stengt. Pårørende har ikke fått besøkt sine kjære på sykehjemmene. Trondheim kommune åpner nå opp for at besøk mellom pårørende og beboere igjen kan gjennomføres, men under trygge og tilrettelagte rutiner.  For å legge tilrette for besøk mellom pårørende og beboere ønsker Buran helse og velferdssenter å opprette besøksverter.

En Besøksvert skal ta i mot pårørende/venner, som etter avtale,  kommer til sykehjemmet for å besøke sin kjære. Besøksverten skal hjelpe til med at rutiner for gjennomføring av besøk overholdes: 

  • Håndhygiene overholdes ved ankomst
  • 1 meters avstand overholdes 
  • Besøksvert triller rullestol om beboer har behov for rullestol
  • Avtalt besøkstid på 30 min overholdes
  • Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
  • Besøksvert er diskret tilstede ved besøkende

Besøksvert får opplæring før oppstart, og må underskrive etiske retningslinjer, samt taushetserklæring. Per nå har ikke mennesker som selv er i risikogruppen ikke mulighet til å bli besøksverter, da av hensyn til deres egen helsesituasjon.

For mer info se: https://frivillig.no/kirkens-bymisjon-trondheim/vil-du-bidra-til-at-eldre-beboere-pa-sykehjem-endelig-far-se-sine-naermeste-igjen-bli-besoksvert?fbclid=IwAR3h9BamHdu9qdwz7XBLHJjTusGf_cKY4sctXPwBVF0niXXYpYz_QY_6JJQ 

Har du lyst til å bli frivillig besøksvert? Da håper vi å høre fra deg (73 51 07 00 (09.00-15.30 mandag til fredag)/ post@ostbyen.frivilligsentral.no)

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral