Onsdag 30 Januar 2019
Kl. 15:30 - 17:30, Brundalen HVS
Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende på Charlottenlund/Brundalen
Eldre hjemmeboende skal gjennom dette prosjektet få økt tilbudene til sosiale møteplasser, og få være aktiv i sin hverdag! For mer info se vår facebookside: https://www.facebook.com/trondheim.kommune.no/?epa=SEARCH_BOX

Hver onsdag er det middagservering på Brundalen HVS! 

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral