Tirsdag 5 Februar 2019
Kl. 18:00 - 20:00, Munkegata 4
Leksehjelpkurs
Østbyen Frivilligsentral, Generasjonsmøter Trondheim og Kirkens Bymisjon Trondheim inviterer til et kurs for deg som ønsker å bli leksehjelp. https://www.facebook.com/events/392684118171550/

Kurset er todelt: dag en har som generelt mål å gå litt mer i dybden rundt hva slags vansker skolebarn kan ha. Vi skal også blant annet gå gjennom motiverende samtaleteknikker, studieferdigheter og kommunikasjon. På dag to skal vi ha mer fokus på ungdommer med en innvandringsbakgrunn og eventuelle vansker de kan ha.

Dette er et kurs for de som ønsker å bli leksehjelper og de som ønsker å bli med i Generasjonsmøter.

Kurset holdes av Christel Vroone, koordinator i Generasjonsmøter Trondheim, med bakgrunn i klinisk psykologi, og Hanna Drangshold, grunnskolelærerstudent og mangeårig leksehjelp for enslige mindreårige flyktninger.

Dato: tirsdag 05. og 12. februar
Tid: 18.00-20.00
Sted: Munkegata 4 (Kirkens Bymisjon Trondheim)

Kurset er gratis, og åpent for alle. Ingen påmelding er nødvendig, men trykk gjerne "deltar" om du ønsker å komme. For eventuelle spørsmål ta kontakt med Christel (Christel.Vroone@bymisjon.no/ 45811856).

Mer informasjon om leksehjelpen finner du her:
https://frivillig.no/kirkens-bymisjon-trondheim/bli-leksehjelper?fbclid=IwAR3CLK6yuc1Bb8tEn02lAWIqi-EJWoEJ8JOsesFypcd2h-j4NQEgJRcEz6Q 

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral