Mandag 26 September 2022
Kl. 12:00 - 13:30, Innherredsveien 11
Kvinners språkkafe/language cafe
Velkommen til kvinners språkkafe på Østbyen Frivilligsentral. Alle som ønsker å øve på norsk er velkommen. Vi snakker norsk sammen hver mandag fra kl. 12.00-13.30 på Østbyen Frivilligsentral (Innherredsveien 11).

Velkommen til kvinners språkkafe på Østbyen Frivilligsentral/ welcome to womens language cafe at Østbyen Frivilligsentral. Hjertelig velkommen til alle kvinner. Vi snakker norsk sammen Hver mandag fra kl. 12.00 til kl 13.30 på Østbyen Frivilligsentral (Innherredsveien 11). Ta gjerne med barna.

Welcome to all women We practice Norwegian through conversation Every monday from 12.00 to 13.30 at Østbyen Frivilligsentral (Innherredsveien 11). You can bring your children, if you need/want to.

Kontaktinformasjon/contact information: Østbyen Frivilligsentral Innherredsveien 11 73 51 07 00 post@ostbyen.frivilligsentral..

Språkkafeen arrangeres i samarbeid mellom Østbyen Frivilligsentral og Bakklandet og Lademoen menighet, og muliggjøres av støtte fra Trondheim kommune

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral