Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende i Charlottenlundhallen og Innherredsveien

Hjemmeboende eldre skal opprettholde god fysisk og psykisk helse, oppleve mestring og livsglede gjennom bruk av sosiale møteplasser som fremmer aktivitet og deltakelse!

Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende (Trondheim Kommune) og Østbyen Frivilligsentral inviterer hver fredag til sosialt treff for eldre i Charlottenlundhallen, og hver søndag til "Fire snitter og en kaffe" i våre lokaler på Solsiden. 

Sosialt treff i Carlottenlundhallen: 

Dag: Hver fredag (med noen unntak pga helligdager/ferie)

Tid: 11.00-13.00

Sted: Charlottenlundhallen (Tunvegen 18B)

Pris: 60,- (for mat, kaffe og dessert)

Betaling: Kontant/Kort/Vipps

Påmelding og henvendelser: 47486766/ helle.lintho@bymisjon.no


Fire snitter og en kaffe: 

Dag: Hver søndag

Tid: 13-15

Sted: Innherredsveien 11

Pris: Gratis / 120 kr for taxi 

Betaling: kontant/kort/vipps

Påmelding og henvendelser: 47486766/ helle.lintho@bymisjon.no

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral