Møter på Lade - treff for seniorer på Trygg/Lade

Hver torsdag (11-14) på Lade.

Velkommen til møteplass for hjemmeboende på Trygg/Lade. Vi inviterer til aktiviteter, god mat og sosialt samvær med andre. 

Sosialt treff på Lade: 

Dag: Hver torsdag (med noen unntak pga helligdager/ferie)

Tid: 11.00-14.00

Sted: Gunnlaugs vei 13, 7040 Trondheim

Pris: 100,- (for mat, kaffe og dessert)

Betaling: Kontant/Kort

Henvendelser: 41 19 75 61(Aktivitetstilbud for hjemmeboende)

Ta kontakt med Aktivitetstilbud for hjemmeboende for spørsmål som angår denne møteplassen.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral