Leksehjelp

Sammen skaper vi møteplasser hvor leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø, motivasjon og mestring for elevene. Leksehjelpen foregår primært på den aktuelle skolen etter kl 14, men også i enkelte tilfeller hjemme hos eleven.

Mange barn og unge i Trondheim får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag. Det er en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall i videregående. Det er også en tydelig sammenheng mellom frafall og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.


Hvor?

Østbyen Frivilligsentral samarbeider med Lade-, Lilleby- og Bispehaugen skole, samt EVO på Lade . Sammen skaper vi møteplasser hvor leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø, motivasjon og mestring for elevene. Leksehjelpen foregår primært på den aktuelle skolen etter kl 14, men også i enkelte tilfeller hjemme hos eleven.  Bli gjerne medlem av vår facebookgruppe for mer informasjon: https://www.facebook.com/groups/1493872680935395/?fref=ts 

Attest

Alle leksehjelpere vil få, om de ønsker, en attest som bekrefter at de har vært leksehjelp.


Taushetsplikt

Alle leksehjelpere må underskrive taushetserklæring.

Politiattest og etiske retningslinjer

Alle leksehjelpere er nødt til å fremvise politiattest og signere etiske retningslinjer. Østbyen Frivilligsentral hjelper deg med prosessen.

Dersom du vil bli leksehjelper, eller vil vite mer om denne aktiviteten, ta kontakt med Østbyen Frivilligsentral (73 51 07 00/ post@ostbyen.frivilligsentral.no
Flere aktiviteter

Behov for å snakke med en advokat?

Østbyen Frivilligsentral ...

Besøksvenn

Den beste medisin for et ...

2018 © Østbyen frivilligsentral