Kvinners språkkafe

Velkommen til kvinners språkkafe på Østbyen Frivilligsentral/ welcome to womens language cafe at Østbyen Frivilligsentral.

Hjertelig velkommen til alle kvinner.
Vi snakker norsk sammen
Hver mandag fra kl. 12.00 til kl 13.30 på Østbyen Frivilligsentral (Innherredsveien 11).
Ta gjerne med barna.

Welcome to all women
We practice Norwegian through conversation
Every monday from 12.00 to 13.30 at Østbyen Frivilligsentral (Innherredsveien 11).
You can bring your children, if you need/want to.

Språkkafeen arrangeres i samarbeid mellom Østbyen Frivilligsentral og Bakklandet og Lademoen menighet, og muliggjøres av støtte fra Trondheim kommune.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2022 © Østbyen frivilligsentral