Generasjonsmøter i Trondheim: leksehjelp til ungdommer med flyktningbakgrunn

Generasjonsmøters mål er å skape møter mellom mennesker på tvers av generasjoner og kulturer.

Hva er Generasjonsmøter?

Generasjonsmøters mål er å skape møter mellom mennesker på tvers av generasjoner og kulturer.

Hvem er med i Generasjonsmøter?

De som er med i Generasjonsmøter er ungdommer (fra 15 til 25) med flyktningbakgrunn. 

Ungdommene er stort sett enslige mindreårige flyktninger, og kommer hovedsakelig fra Eritrea og Afghanistan.

Hvorfor har vi Generasjonsmøter?

Integrering er også veldig viktig. Disse ungdommene er en viktig del av vår framtid og de har mye å tilby, men trenger bare litt ekstra hjelp.

Hvordan fungerer Generasjonsmøter?

Ungdommer trenger primært leksehjelp. Når det er leksehjelp så samles alle frivillige og ungdommer og spiser en hyggelig middag før man i blir inndelt i par som gjør lekser sammen.

Hvor er Generasjonsmøter?

Generasjonsmøter foregår på Østbyen Frivilligsentral, i Innherredsveien 11.

Når er Generasjonsmøter?

Leksehjelp foregår på tirsdager  og onsdager fra kl 16.00 til 18.00. Du velger hvilken dag som passer deg best.

Vil du ha mer informasjon, har du lyst å bli med? 

Du er hjertelig velkommen til å ringe, sende mail eller komme innom hos Østbyen Frivilligsentral. Da kan du få mer informasjon om prosjektet og vi kan bli litt bedre kjent!Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
944384448

Sosiale media

2023 © Østbyen frivilligsentral