Generasjonsmøter i Trondheim: leksehjelp til ungdommer med innvandrerbakgrunn

Generasjonsmøter er møter mellom mennesker, gammel og ung, på tvers av kulturer.

Hva er Generasjonsmøter?

Generasjonsmøter er møter mellom mennesker, gammel og ung, på tvers av kulturer. 

Hvem er med i Generasjonsmøter?

De som er med i Generasjonsmøter er ungdommer (fra 16 til 30) med innvandrerbakgrunn og pensjonister. 

Ungdommene er stort sett enslige mindreårige flyktninger, og kommer hovedsakelig fra Eritrea og Afghanistan.

Hvorfor har vi Generasjonsmøter?

Vi ønsker å fremme integrering av de ungdommene og vi ønsker hjelp av pensjonister, fordi de er en ressurs som burde  bli brukt mer enn de blir nå. Pensjonister kan føle seg nyttig og ungdommer kan utvide nettverket sitt med trygge og fornuftige voksenpersoner.

Kun 2 prosent av ungdommer med innvandrerbakgrunn har ingen besteforeldre her i landet. Det er et stort savn, selv om de kanskje ikke er klar over det selv. Besteforeldre er de som hjelper til, som kan gi råd og de som er der når det trengs. 

Integrering er veldig viktig. Disse ungdommene er en viktig del av vår framtid og de har mye å tilby. De trenger bare litt ekstra hjelp.

Hvordan fungerer Generasjonsmøter?

Ungdommer trenger hjelp, og det man kan hjelpe til med er leksehjelp og hjelp med å bestå oppkjøringen og teoriprøven på bil. 

Når det er leksehjelp, så samles alle frivillige og ungdommer, spiser middag i lag, etterfølgt av leksehjelp. 

Det som er vanskelig for ungdommene, men veldig viktig å skjønne, er teorien til førerkort til bil. Ungdommene får hjelp med det, så at de etter hvert kan øvelseskjøre. 

Hvor er Generasjonsmøter?

Generasjonsmøter foregår på Østbyen Frivilligsentral, i Haldens gate 20.

Når er Generasjonsmøter?

Leksehjelp foregår på tirsdager  og onsdager fra kl 16.00 til 18.00.
 Teorikurs foregår på torsdager fra kl 17.00 til 18.00.

I framtiden håper vi å kunne tilby øvelsekjøring .

Vil du ha mer informasjon, har du lyst å bli med? 

Du er hjertelig velkommen til å ringe, sende mail eller komme innom hos Østbyen Frivilligsentral. Da kan du få mer informasjon om prosjektet og vi kan bli litt bedre kjent!2020 © Østbyen frivilligsentral