Behov for å snakke med en advokat?

Østbyen Frivilligsentral er glade for å melde at vi har inngått en avtale med advokatfirmaet Wedø Kahn om å yte juridisk bistand til de som måtte ha bruk for det.

Østbyen Frivilligsentral er glade for å melde at vi har inngått en avtale med advokatfirmaet Wedø Kahn om å yte juridisk bistand til de som måtte ha bruk for det. En halv time gratis juridisk bistand gis til de som har et behov for å avklare sin sak, eller de som trenger råd og tips om veien videre.

Advokatfirmaet Wedø Kahn er et lokalt firma med ansatte som bryr seg om nærmiljøet. Selskapet har til sammen høy kompetanse innenfor de fleste sivile fagområder og kan tilby bistand basert på grundige juridiske vurderinger. Om du trenger hjelp til å avklare en sak, ta kontakt med Østbyen Frivilligsentral på post@ostbyen.frivilligsentral.no/73 51 07 00, så kan vi ordne et møte mellom deg og en frivillig advokat.

Typiske fagområder hvor det er mulig å få juridisk bistand innen, er:

-          Barnevern

-          Forvaltningsrett

-          Arv- og familiesaker

-          Barnefordeling

-          Boligrett

-          Kjøp og avtalerett

-          Straff

-          Borettslag- og sameierett

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Østbyen Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2021 © Østbyen frivilligsentral