PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledige oppdrag

LEDSAGERE

Det er stort behov for frivillige ledsagere som kan være med til lege, tannlege osv. 
Brukerne er personer som ikke er dårlige nok til å få vedtak om følge gjennom kommunen, men som allikevel ønsker følge for å føle trygghet og kanskje ha noen å støtte seg til. Disse oppdragene foregår for det meste på dagtid. Noen ganger gjøres det avtaler i god tid og noen ganger kan det skje på kort varsel. Som frivillig blir man forespurt om ett og ett oppdrag. Tilbakemeldinger tyder på at både de frivillige og brukerne trives med denne ordningen da det både er sosialt og hyggelig.


ARRANGEMENTER

Jevnlig foregår det både store og små arrangementer i nærområdet. For å kunne gjennomføre disse er det behov for frivillige som kan fylle ulike funksjoner: Vakter, betjene kiosk, kaffekoking, opp- og nedrigging, konferansiér, vertskap, ledsagere, dekke bord, servering, rydding osv. Eksempler på slike arrangementer er Talentiaden på Lilleby skole, Ladehammerfestivalen, fester på Laugsand sykehjem, Korsvikaspillet, Bakklandsdagene, juleverksted, Scandia Cup og sist, men ikke minst: Lamodagen som vi arrangerer selv (se bilder her:
http://ostbyen.frivilligsentral.no/?pageslug=lamodagen-2012-9899)


FRIVILLIGE TIL GÅGRUPPA

Gågruppa har faste gåturer fra Lademoen Bydelshus hver tirsdag kl 13.00. Hvis det er stemning for det, så avsluttes gåturen med en kopp kaffe på en kafé. For å skape kontinuitet og et sosialt miljø for gågruppa har vi valgt å gjøre avtale med tre frivillige som går hver gang. Kunne du tenkte deg å være frivillig på gågruppa? Det er trivelig og du får mosjon "på kjøpet". Du bestemmer selv hvor ofte du vil gå. Sentralen låner ut refleksvester og gåstaver til de som ønsker det.

Hvis gåturer på dagtid ikke passer for deg, så er vi også interessert i frivillige som kunne tenke seg å starte gågruppe på ettermiddags-/kveldstid. Ta kontakt med Østbyen Frivilligsentral om dette høres interessant ut.

 

BESØKSVENNER/TURVENNER

Sentralen får jevnlig inn forespørsler om besøksvenner for eldre og andre personer som ikke kommer seg så mye ut på egen hånd. Kan du tenke deg å besøke en person som er ensom? Dere kan prate sammen over en kopp kaffe, eller du/dere kan tilberede et hyggelig måltid og spise sammen. Kanskje den du besøker ønsker å bli lest for? Det er også mange som ønsker seg en frivillig å gå tur sammen med. 

 

VIL DU VÆRE LEKSEHJELP?

Østbyen Frivilligsentral har i det siste fått flere forespørsler om leksehjelper. Henvendelsene gjelder skolebarn i ulike aldre. Felles for barna er at de har behov for "én-til-én"-hjelp fremfor å motta leksehjelp i gruppe. Kunne du tenke deg å bruke et par timer i uka på noe meningsfylt? Har du et gjennomsnittlig kunnskapsnivå fra skolen? Da kan du være aktuell. Mer informasjon finner du her.

Reportasje om leksehjelp i Bydelsavisa finner du her
Reportasje om leksehjelp i avisa Østers side 1 og side 2
 
SPRÅKKAFÉ HOS ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING (EVO)
Biblioteket ved EVO arrangerer språkkafé for elevene ved skolen. Det er behov for norsktalenede frivillige som kan være samtalepartnere ved bordene. Her har du mulighet for å bli kjent med innvandrere og bidra til at de får praktisere norsk, og derigjennom lette integreringen. Du møter også andre frivillige ved Østbyen Frivilligsentral. Det er enkel servering på kaféen.

 

FRIVILLIGE VED SYKEHJEM 

Det er behov for frivillige som kan tenke seg å skape litt ekstra hygge/aktivitet for beboerne ved sykehjem både på Lade og Lademoen. Det er ikke så mye som skal til. Du kan slå av en prat, gjerne med en kopp kaffe. Noen ønsker å bli lest for. Andre ønsker følge for å kunne komme seg ut, spesielt i sommerhalvåret. Det er også populært med stekte vafler, trim, sang, musikk og ulike typer aktiviteter. 

Nytt: Buran sykehjem har blitt sertifisert som "Livsgledesykehjem". Et av tiltakene i denne forbindelse er å gi beboerne mulighet til kontakt med dyr. Hvis du har et sosialt kjæledyr som du kunne tenke deg å ta med, så ta kontakt med Østbyen Frivilligsentral.

 

BESTEFORELDREPROSJEKTET 

Østbyen Frivilligsentral har startet opp et prosjekt der man kobler frivillige reservebesteforeldre med barnefamilier som har behov for flere voksenpersoner i barnets/barnas liv.

Liker du å ha kontakt med barn? Har du mulighet til å sette av litt tid til ett eller flere barn? Da har Besteforeldreprosjektet bruk for deg.

Du som ønsker å bli frivillig reservebesteforelder bestemmer selv hvilken familie du vil ha kontakt med. Aktuelle kriterier kan være bosted, interesser, antall barn, alder og kjønn.

Alle frivillige som skal utføre frivillig arbeid som innebærer et ansvars- og/eller et tillitsforhold til mindreårige, må fremlegge politiattest. De nødvendige papirer kan frivilligsentralen ordne med.

Ta kontakt med Østbyen Frivilligsentral om du tror at dette kan være noe for deg.

PS! UNICEF har gitt ut et magasin som forteller om hvilken betydning du som voksenperson han utgjøre i et barns liv. Bladet presenterer flere personlige og lærerike historier. Én av historiene handler om Carmen (8) og Ingjerd (55) som fant hverandre gjennom Østbyen Frivilligsentral. Du kan lese bladet, og bestille det, ved å gå inn på denne linken: http://www.denene.no/Inspirasjonsmateriell/Den+ene-magasinet